Ga naar hoofdinhoud

Onze opdruk geeft u details over het bedrijf

maincubes Holding & Service GmbH
Tilsiter Straße 1
D-60487 Frankfurt am Main

t +49 69 6976810-0
f +49 69 6976810-18
e info-de@maincubes.com
www.maincubes.com

Bestuur: Oliver Menzel, Albrecht Kraas
Rechtbank van registratie: Frankfurt am Main HRB: 118726

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod: de auteur draagt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur op basis van materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie en / of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur handelde met schadelijke opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt uitdrukkelijk het recht om delen van pagina’s of het gehele aanbod te wijzigen zonder een afzonderlijke aankondiging daarvan, en om de publicatie van dergelijke inhoud tijdelijk of permanent aan te vullen, te verwijderen of te annuleren.

2. Verwijzingen en links: wanneer er directe of indirecte verwijzingen zijn naar externe internetpagina’s (“links”) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur blijven, is elke aansprakelijkheid alleen van toepassing wanneer de auteur kennis heeft van de inhoud en technisch mogelijk en redelijk voor hem om het gebruik ervan te voorkomen in geval van illegale inhoud. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden geplaatst, de betreffende pagina’s vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft geen invloed op het huidige of toekomstige ontwerp of de inhoud van de gekoppelde / verwezen pagina’s. Hij neemt daarom uitdrukkelijk afstand van alle inhoud op gelinkte / verwezen pagina’s, die veranderde nadat de link was geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links die zijn opgenomen in het eigen internetaanbod van het bedrijf en ook op verwijzingen naar externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld. Illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke verstrekte informatie vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de aanbieder van de pagina waarop de inhoud is gepubliceerd, en niet van degenen die alleen verwijzen naar de relevante publicatie via links.

3. Auteursrecht en handelsmerkwetgeving: in alle publicaties probeert de auteur de opstellers van alle grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten te herkennen en gebruik te maken van grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten die hij zelf heeft gemaakt of gebruik van licentievrije grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten. Alle merken en handelsnamen waarnaar in het internetaanbod wordt verwezen en die mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder voorbehoud onderworpen aan de bepalingen van de relevante toepasselijke merkenwetgeving en de eigendomsrechten van de relevante geregistreerde eigenaar. Een enkele vermelding betekent niet dat de handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft alleen bij de auteur van de pagina’s. Elke reproductie of gebruik van dergelijke grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Juridisch effect van deze uitsluiting van aansprakelijkheid: deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod, zoals vermeld op deze pagina. Wanneer wordt aangenomen dat delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke juridische situatie, blijven de resterende delen van het document onaangetast wat betreft hun inhoud en geldigheid.

Back To Top
Zoeken
COVID-19