skip to Main Content

Informatie over COVID-19 (CORONAVIRUS)

Update: 23 maart 2020

Graag informeren wij u dat er op dit moment geen plannen zijn om de toegang tot onze datacenters te beperken. Wel verzoeken wij u om alleen langs te komen indien dit absoluut noodzakelijk is. Het aantal aanwezige personen wordt tot een minimum beperkt.

Status: 19 maart 2020

In reactie op de COVID-19 pandemie tracht maincubes de impact te minimaliseren door zich constant aan te passen aan de veranderende omstandigheden. maincubes besteedt de benodigde aandacht aan de gebeurtenissen rond het coronavirus en beoordeeld de situatie van dag tot dag. Hierbij wordt uitgegaan van breed geaccepteerde principes rond risicobeheersing en planning.

Bij maincubes plannen we vooruit om klaar te zijn voor noodgevallen, waaronder epidemieën en pandemieën. Voor ons, als Europese datacenterleverancier, is dit een integraal onderdeel van ons risicomanagement. De geïntegreerde manier waarop maincubes operationeel beheer uitvoert en ons continuïteitsplan zorgen ervoor dat onze onderdelen maximale betrouwbaarheid kunnen bieden tijdens noodgevallen.

De veiligheid van onze medewerkers en klanten geniet de hoogste prioriteit. Daarom monitoren en beoordelen we de situatie dagelijks. We bepalen de juiste handelswijze en informeren de medewerkers binnen onze organisatie hierover.

Het management van maincubes

  • vergadert dagelijks en houdt medewerkers op de hoogte over de nieuwste ontwikkelingen;
  • zorgt ervoor dat alle business units in alle landen zich houden aan de plaatselijke verordeningen, en vullen deze aan met eigen instructies;
  • neemt beslissingen rond de juiste preventieve handelingen en implementeert deze, op een manier die de ontwikkelingen reflecteert.

Medewerkers

We houden medewerkers op de hoogte met regelmatige updates via onze interne communicatiekanalen en via de lokale leiding. Alle nieuwe informatie over preventieve maatregelen waarmee we onze medewerkers en anderen beschermen, publiceren we wanneer beschikbaar.

Alle medewerkers van maincubes is gevraagd om aan strenge hygiëneregels te voldoen bij interacties met collega’s en zakelijke contacten. Deze regels gelden ook in de privésfeer, in zoverre dit binnen de invloedssfeer van maincubes valt.

Alle medewerkers van maincubes met administratieve taken werken op dit moment thuis. Alle zakelijke reizen zijn opgeschort.

Operationeel

Het management van maincubes coördineert de implementatie van het bestaande continuïteitsplan, welke wordt aangepast op de specifieke situatie in regio’s en nauw wordt gevolgd zodat we indien nodig meteen actie kunnen nemen.

De lokale managementteams van de datacenters voeren het operationeel beheer uit zodat we onze klanten een naadloze ervaring kunnen bieden. Ze implementeren noodplannen wanneer dit passend is, waar ook zakelijke beslissingen over de pandemie onder vallen, en nemen passende preventieve maatregelen.

Deze maatregelen omvatten onder meer:

  • Medewerkers op alle locaties van maincubes met een operationele rol is gevraagd om hun werk uit te voeren volgens de risicomanagement-principes.
  • Primaire leveranciers is gevraagd om passende maatregelen te implementeren.
  • We staan in direct contact met de lokale autoriteiten.
  • Bezoeken en vergaderingen gepland in de datacenters zijn geannuleerd en vervangen door conference calls en telefoongesprekken.

Onze medewerkers kunnen altijd via de gebruikelijke kanalen contact met ons opnemen voor vragen.

Wij vragen onze klanten en businesspartners om begrip en medewerking in deze unieke omstandigheden.

Voor meer informatie over Covid-19 raden wij de websites aan van het Robert-Koch-Institut, het RIVM en de Wereldhandelsorganisatie. Ook het CDC biedt meer informatie op hun website.

Back To Top
×Close search
Zoeken
COVID-19