Algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruik van gegevens conform de volgende beschrijving. Onze website kan in principe zonder registratie worden bezocht. Daarbij worden voor statistische doeleinden bijvoorbeeld gegevens over het opgeroepen bestand, de datum en tijd op de server opgeslagen, zonder dat deze gegevens direct naar uw persoon kunnen worden herleid. Persoonsgegevens, met name naam, adres of e-mailadres, worden voor zover mogelijk op vrijwillige basis verzameld. Zonder toestemming worden de gegevens niet aan derden doorgegeven.

Privacyverklaring voor cookies

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes, waarmee op de eindapparatuur van de bezoeker specifieke, aan de bezoeker gekoppelde informatie kan worden opgeslagen tijdens zijn of haar bezoek aan deze website. Dankzij cookies is het mogelijk onder andere bezoeksfrequentie en bezoekersaantal van de pagina’s te bepalen, gedrag tijdens het websitebezoek te analyseren, maar ook ons aanbod klantvriendelijker vorm te geven. Cookies blijven na het sluiten van een browsersessie opgeslagen en kunnen bij een volgend bezoek aan de website weer worden opgeroepen. Indien u dat niet wenst, dient u uw internetbrowser zo in te stellen, dat hij het accepteren van cookies weigert.

Privacyverklaring voor Google Analytics

Onze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om Google Analytics te deactiveren stelt Google op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl een browser-plug-in ter beschikking. Google Analytics gebruikt cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes, waarmee op de eindapparatuur van de bezoeker specifieke, aan de bezoeker gekoppelde informatie kan worden opgeslagen. Hiermee is Google in staat het gebruik van onze website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het bezoek aan deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop, dat op deze website Google Analytics aangevuld is met de code „gat._anonymizeIp();“ om een anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te kunnen garanderen. Wanneer de anonimisering actief is, kort Google IP-adressen binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in, zodat die niet tot uw identiteit herleid kunnen worden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Google houdt zich aan de bepalingen voor gegevensbescherming van de „US-Safe-Harbor“-overeenkomst en is geregistreerd bij het „Safe Harbor“-programma van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Handel en gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik onze website te evalueren, hiervoor rapporten voor ons op te stellen en binnen dit kader andere diensten aan ons te leveren. Meer informatie vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Privacyverklaring voor Facebook

Onze website gebruikt functies van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS . Bij het bezoeken van onze website met Facebook-plug-ins wordt er een verbinding tussen uw browser en de servers van Facebook gelegd. Daarbij worden al gegevens aan Facebook verzonden. Wanneer u een Facebook-account heeft kunnen deze gegevens daaraan worden gekoppeld. Wanneer u niet wilt dat deze gegevens aan uw Facebook-account worden gekoppeld, dan kunt u zich vóór het bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen. Interacties, met name het gebruik van een commentaarfunctie of klikken op de knoppen „Like“- of „Delen“ worden ook aan Facebook doorgegeven. Meer informatie vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

Privacyverklaring voor Twitter

Onze website gebruikt functies van Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Bij het bezoeken van onze website met Twitter-plug-ins wordt er een verbinding tussen uw browser en de servers van Twitter gelegd. Daarbij worden gegevens aan Twitter verzonden. Wanneer u een Twitter -account heeft, dan kunnen deze gegevens daaraan worden gekoppeld. Wanneer u niet wilt dat deze gegevens naar uw Twitter -account worden gekoppeld, dan kunt u zich voor het bezoek aan onze website bij Twitter uitloggen. Interacties, met name het klikken op de knop “Re-tweet“ worden ook aan Twitter doorgegeven. Meer informatie vindt u op https://twitter.com/en/privacy.

Bron: Model-privacyverklaring van anwalt.de

maincubes B.V.
Capronilaan 2
1119NR Schiphol Rijk
+31 20 7880 380
 
maincubes one GmbH
Bockenheimer Anlage 15
D-60322 Frankfurt am Main
+49 69 6976810-0
 
Cookies helpen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u gebruikmaakt van onze diensten, dan geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Meer informatie